Stichting Dorpsraad Hulsel

In Hulsel gebeurt het :

 

Mocht u nieuws, tips, adviezen of opmerkingen hebben laat het ons dan weten. Mail ons naar info@dorpsraadhulsel.nl

 

 

September:

24 KBO najaarsreis

25 Dorpsservicepunt geopend van 18.30 tot 19.30 uur

30 Dorpsservicepunt geopend van 14.30u tot 15.30 uur

 

Oktober:

2 DORPSSERVICEPUNT geopend van 18.30u tot 19.30 uur

7 DORPSSERVICEPUNT Gesloten i.v.m. Kermis

9 DORPSSERVICEPUNT geopend van 18.30u tot 19.30 uur

11 Korenmeeting georganiseerd door Music to Move

12 Korenmeeting georganiseerd door Music to Move

14 VHV moederdagviering

16 DORPSSERVICEPUNT geopend van 18.30u tot 19.30 uur

23 DORPSSERVICEPUNT geopend van 18.30u tot 19.30 uur

30 DORPSSERVICEPUNT geopend van 18.30u tot 19.30 uur

 

November:

4 DORPSSERVICEPUNT geopend van 14.30u tot 15.30 uur

5 KBO. kaarten Lage Mierde

6 DORPSSERVICEPUNT geopend van 18.30u tot 19.30 uur

13 DORPSSERVICEPUNT geopend van 18.30u tot 19.30 uur

16 Dorpscomitť Intocht Sinterklaas

19 KBO. kaarten Hooge Mierde

20 DORPSSERVICEPUNT geopend van 18.30u tot 19.30 uur

26 KBO. kaarten Hulsel.

27 DORPSSERVICEPUNT geopend van 18.30u tot 19.30 uur

29 BV Torenzicht Winter Efteling en/of karten/skiŽn.

 

December:

2 VHV kerstworkshop

2 DORPSSERVICEPUNT geopend van 14.30u tot 15.30 uur

4 DORPSSERVICEPUNT geopend van 18.30u tot 19.30 uur

11 DORPSSERVICEPUNT geopend van 18.30u tot 19.30 uur

16 VHV kerstviering

18 DORPSSERVICEPUNT geopend van 18.30u tot 19.30 uur

25 gesloten i.v.m. Kerst

 

Januari:

1 DORPSSERVICEPUNT gesloten i.v.m. Nieuwjaar        

6 DORPSSERVICEPUNT geopend van 14.30u tot 15.30 uur

8 DORPSSERVICEPUNT geopend van 18.30u tot 19.30 uur

 

 

Oud papier ophalen is standaard elke laatste woensdag van de maand, behalve als het die woensdag een nationale feestdag is dan is het een week eerder.

 

 

 

 

23 september
Dag van de familiezorger bij Academy Bartels
voor meer info klik hier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorpsraad Hulsel

 

In Hulsel is in 2006 het pilotproject Leefbaarheid Hulsel gestart met als doelstellingen het verbeteren van contact tussen burger en gemeente en het vergroten van de leefbaarheid.

Op 6 april 2009 is een samenwerkingsconvenant gesloten tussen de gemeente Reusel de Mierden en de Werkgroep Leefbaar Hulsel. De intentie van deze overeenkomst is het structureel betrekken van de inwoners bij gemeentelijk beleid en uitvoering en het bevorderen van burgerparticipatie.

In 2009 is voor Hulsel een IDOP project opgestart. Dit heeft geleid tot het opstellen van een Oplegger, waarin aangedragen ontwikkelingsplannen op diverse terreinen zijn opgenomen. Deze Oplegger is begin 2010 door de provincie goedgekeurd. Daardoor zijn er ook middelen voor de uitvoering beschikbaar gesteld.

Deze ontwikkelingen zijn de directe aanleiding geweest voor het in het leven roepen van de   Stichting Dorpsraad Hulsel. De notariŽle akte van oprichting is verleden op 27 mei 2011.
De stichting is opgericht door de huidige bestuursleden die een brede vertegenwoordiging vormen van de bevolking en de actieve verenigingen.

De Stichting stelt zich ten doel het algemeen belang van Hulsel en zijn bewoners te behartigen zulks in voortdurende wisselwerking met die bewoners. Hieronder wordt mede begrepen de bevordering en verbetering van het woon-, leef- en werkklimaat van het dorp alsmede het stimuleren van initiatieven die het mogelijk maken dat de identiteit en het karakter van het dorp behouden blijven.

 

Home

Nieuws

IDOP

Zorg en Welzijn

Dorpsservicepunt

Wonen

Verkeersveiligheid

Cultuur

LOG

Jeugd/Vereniging