Stichting Dorpsraad Hulsel

In Hulsel gebeurt het :

 

Mocht u nieuws, tips, adviezen of opmerkingen hebben laat het ons dan weten. Mail ons naar info@dorpsraadhulsel.nl

 

 

 

April:

2 KBO begin zomertijd fietsen half 2

3 18.30u - 19.30u Dorpsservicepunt geopend

6 Open Dag Aardbeienkwekerij Lavrijsen locatie Bladel

8 Dorpsservicepunt geopend van 14.30 uur tot 15.30 uur (i.p.v. 1 april)

10 18.30u - 19.30u Dorpsservicepunt geopend

16 KBO mindervaliden-dag.

17 18.30u - 19.30u Dorpsservicepunt geopend

19 Dorpscomité Paaseierenzoekwedstrijd

21 Paasmarkt

24 18.30u - 19.30u Dorpsservicepunt geopend

26 Dorpscomité Koningsspelen

 

Mei:

11 VV Hulsel laatste wedstrijd

13 VHV dagreis Mylene-Lier

13 t/m vrijdag 16 mei: Dorpscomité Avondwandelvierdaagse
29 VV Hulsel brastournooi

 

Juni:

1 Hulselse Garagesale

3 VHV avond fietstocht

20 BV Torenzicht Jeu des boules

 

Juli:

6 VHV gezinsfietstocht

 

Augustus:

 

September:

6 BV Torenzicht Feestdag/avond

 

Oktober:

11 Korenmeeting georganiseerd door Music to Move

12 Korenmeeting georganiseerd door Music to Move

 

November:

16 Dorpscomité Intocht Sinterklaas

29 BV Torenzicht Winter Efteling en/of karten/skiën.

 

Oud papier ophalen is standaard elke laatste woensdag van de maand, behalve als het die woensdag een nationale feestdag is dan is het een week eerder.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorpsraad Hulsel

 

In Hulsel is in 2006 het pilotproject Leefbaarheid Hulsel gestart met als doelstellingen het verbeteren van contact tussen burger en gemeente en het vergroten van de leefbaarheid.

Op 6 april 2009 is een samenwerkingsconvenant gesloten tussen de gemeente Reusel de Mierden en de Werkgroep Leefbaar Hulsel. De intentie van deze overeenkomst is het structureel betrekken van de inwoners bij gemeentelijk beleid en uitvoering en het bevorderen van burgerparticipatie.

In 2009 is voor Hulsel een IDOP project opgestart. Dit heeft geleid tot het opstellen van een Oplegger, waarin aangedragen ontwikkelingsplannen op diverse terreinen zijn opgenomen. Deze Oplegger is begin 2010 door de provincie goedgekeurd. Daardoor zijn er ook middelen voor de uitvoering beschikbaar gesteld.

Deze ontwikkelingen zijn de directe aanleiding geweest voor het in het leven roepen van de   Stichting Dorpsraad Hulsel. De notariële akte van oprichting is verleden op 27 mei 2011.
De stichting is opgericht door de huidige bestuursleden die een brede vertegenwoordiging vormen van de bevolking en de actieve verenigingen.

De Stichting stelt zich ten doel het algemeen belang van Hulsel en zijn bewoners te behartigen zulks in voortdurende wisselwerking met die bewoners. Hieronder wordt mede begrepen de bevordering en verbetering van het woon-, leef- en werkklimaat van het dorp alsmede het stimuleren van initiatieven die het mogelijk maken dat de identiteit en het karakter van het dorp behouden blijven.

 

Home

Nieuws

IDOP

Zorg en Welzijn

Dorpsservicepunt

Wonen

Verkeersveiligheid

Cultuur

LOG

Jeugd/Vereniging