Wat is er te doen in Hulsel

 

November:

19 KBO. kaarten Hooge Mierde

20 Dorpsservicepunt geopend van 18.30u tot 19.30 uur

23 VV Hulsel Super Sunday

25 VHV middag herfstwandeling
26 KBO. kaarten Hulsel.

27 Dorpsservicepunt geopend van 18.30u tot 19.30 uur

29 BV Torenzicht Winter Efteling en/of karten/skiŽn.

 

December:

2 VHV kerstworkshop

2 Dorpsservicepunt geopend van 14.30u tot 15.30 uur

4 Dorpsservicepunt geopend van 18.30u tot 19.30 uur

4 VV Hulsel sinterklaasavond

9 Stichting dorpsraad Hulsel ontmoetingsavond met het College.

11 Dorpsservicepunt geopend van 18.30u tot 19.30 uur

12 KBO kerstviering

16 VHV kerstviering

18 Dorpsservicepunt geopend van 18.30u tot 19.30 uur

25 gesloten i.v.m. Kerst

27 VV Hulsel oliebollentoernooi

 

Januari:

1 Dorpsservicepunt gesloten i.v.m. Nieuwjaar        

6 Dorpsservicepunt geopend van 14.30u tot 15.30 uur

8 Dorpsservicepunt geopend van 18.30u tot 19.30 uur

11 VV Hulsel winterwandeling

13 VHV Info avond over beweging, gezondheid en verzorging

30 Hulsel op de planken

 

Februari:

24 VHV Culinaire activiteit

26 VV Hulsel elftalavond

 

Maart:

17 VHV Voorjaarsworkshop

 

April:

6 paasmarkt

 

Mei:

10 VV Hulsel laatste wedstrijd

14 VV Hulsel brastoernooi

19 VHV dagreis

23 VV Hulsel de grote seizoensafsluiter

 

Juni:

12 VHV fietstocht  (middag) en bbq ter afsluiting

 

Juli:

 

Augustus:

 

 

Oud papier ophalen is standaard elke laatste woensdag van de maand, behalve als het die woensdag een nationale feestdag is dan is het een week eerder.

 

 

Stichting Dorpsraad Hulsel

 

Dorpsraad Hulsel

 

In Hulsel is in 2006 het pilotproject Leefbaarheid Hulsel gestart met als doelstellingen het verbeteren van contact tussen burger en gemeente en het vergroten van de leefbaarheid.

Op 6 april 2009 is een samenwerkingsconvenant gesloten tussen de gemeente Reusel de Mierden en de Werkgroep Leefbaar Hulsel. De intentie van deze overeenkomst is het structureel betrekken van de inwoners bij gemeentelijk beleid en uitvoering en het bevorderen van burgerparticipatie.

In 2009 is voor Hulsel een IDOP project opgestart. Dit heeft geleid tot het opstellen van een Oplegger, waarin aangedragen ontwikkelingsplannen op diverse terreinen zijn opgenomen. Deze Oplegger is begin 2010 door de provincie goedgekeurd. Daardoor zijn er ook middelen voor de uitvoering beschikbaar gesteld.

Deze ontwikkelingen zijn de directe aanleiding geweest voor het in het leven roepen van de   Stichting Dorpsraad Hulsel. De notariŽle akte van oprichting is verleden op 27 mei 2011.
De stichting is opgericht door de huidige bestuursleden die een brede vertegenwoordiging vormen van de bevolking en de actieve verenigingen.

De Stichting stelt zich ten doel het algemeen belang van Hulsel en zijn bewoners te behartigen zulks in voortdurende wisselwerking met die bewoners. Hieronder wordt mede begrepen de bevordering en verbetering van het woon-, leef- en werkklimaat van het dorp alsmede het stimuleren van initiatieven die het mogelijk maken dat de identiteit en het karakter van het dorp behouden blijven.

 

Home

Nieuws

IDOP

Zorg en Welzijn

Wonen

Verkeersveiligheid

Cultuur

LOG

Jeugd/Vereniging