Stichting Dorpsraad Hulsel

In Hulsel gebeurt het :

 

Mocht u nieuws, tips, adviezen of opmerkingen hebben laat het ons dan weten. Mail ons naar info@dorpsraadhulsel.nl

 

 

 

 

Juli:

10 Dorpsservicepunt geopend 10 juli van 18.30 tot 19.30 uur

13 Hulsel op Hol

17 Dorpsservicepunt geopend 17 juli van 18.30 tot 19.30 uur

24 Dorpsservicepunt geopend 24 juli van 18.30 tot 19.30 uur

31 Dorpsservicepunt GESLOTEN IVM VAKANTIE t/m 20 augustus

 

Augustus:

21 Dorpsservicepunt geopend van 18.30 tot 19.30 uur

28 Dorpsservicepunt geopend van 18.30 tot 19.30 uur

 

September:

2 Dorpsservicepunt geopend van 14.30 tot 15.30 uur

4 Dorpsservicepunt geopend van 18.30 tot 19.30 uur

6 BV Torenzicht Feestdag/avond

9 VHV jaarvergadering

11 Dorpsservicepunt geopend van 18.30 tot 19.30 uur

18 Dorpsservicepunt geopend van 18.30 tot 19.30 uur

25 Dorpsservicepunt geopend van 18.30 tot 19.30 uur

 

Oktober:

11 Korenmeeting georganiseerd door Music to Move

12 Korenmeeting georganiseerd door Music to Move

14 VHV moederdagviering

 

November:

16 Dorpscomitť Intocht Sinterklaas

29 BV Torenzicht Winter Efteling en/of karten/skiŽn.

 

December:

2 VHV kerstworkshop

16 VHV kerstviering

 

Oud papier ophalen is standaard elke laatste woensdag van de maand, behalve als het die woensdag een nationale feestdag is dan is het een week eerder.

 

 

13 juli
HULSEL OP HOL
de jaarlijks terugkerende zeskamp


Brief van de gemeente Reusel de Mierden over afvalproef ivm onduidelijkheid tariefverschil Hulsel en  Netersel .
klik hier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorpsraad Hulsel

 

In Hulsel is in 2006 het pilotproject Leefbaarheid Hulsel gestart met als doelstellingen het verbeteren van contact tussen burger en gemeente en het vergroten van de leefbaarheid.

Op 6 april 2009 is een samenwerkingsconvenant gesloten tussen de gemeente Reusel de Mierden en de Werkgroep Leefbaar Hulsel. De intentie van deze overeenkomst is het structureel betrekken van de inwoners bij gemeentelijk beleid en uitvoering en het bevorderen van burgerparticipatie.

In 2009 is voor Hulsel een IDOP project opgestart. Dit heeft geleid tot het opstellen van een Oplegger, waarin aangedragen ontwikkelingsplannen op diverse terreinen zijn opgenomen. Deze Oplegger is begin 2010 door de provincie goedgekeurd. Daardoor zijn er ook middelen voor de uitvoering beschikbaar gesteld.

Deze ontwikkelingen zijn de directe aanleiding geweest voor het in het leven roepen van de   Stichting Dorpsraad Hulsel. De notariŽle akte van oprichting is verleden op 27 mei 2011.
De stichting is opgericht door de huidige bestuursleden die een brede vertegenwoordiging vormen van de bevolking en de actieve verenigingen.

De Stichting stelt zich ten doel het algemeen belang van Hulsel en zijn bewoners te behartigen zulks in voortdurende wisselwerking met die bewoners. Hieronder wordt mede begrepen de bevordering en verbetering van het woon-, leef- en werkklimaat van het dorp alsmede het stimuleren van initiatieven die het mogelijk maken dat de identiteit en het karakter van het dorp behouden blijven.

 

Home

Nieuws

IDOP

Zorg en Welzijn

Dorpsservicepunt

Wonen

Verkeersveiligheid

Cultuur

LOG

Jeugd/Vereniging