Stichting Dorpsraad Hulsel

In Hulsel gebeurt het :

 

 Op 26 januari is de website gelanceerd in zijn eerste versie. Mocht u tips, adviezen of opmerkingen hebben laat het ons dan weten. Mail ons naar info@dorpsraadhulsel.nl

 

 

 

September:

28 KPJ oud papier ophalen Tom Roest Koen Dielis

 

Oktober:

2 Blauwe spullen doos 10.00 tot 12.30 uur Welkoop

15 BV Torenzicht: karten/handboogschieten

18 VHV. Thema avond

19 KBO Gezondheidsdag Hulsel.

26 KPJ oud papier ophalen Bart Person Chiel v Stokkom

 

November:

2 KBO Kaarten in De Ster LM, 13. 30 uur

5 BV Torenzicht: winterwandeling

6 Blauwe spullen doos 10.00 tot 12.30 uur Welkoop

13 Dorpscomité Sinterklaasintocht

15 VHV Creatieve Workshop

16 KBO Kaarten in De Schakel HM, 13.30 uur

23 KBO Kaarten in 't Drieske H, 13.30 uur

+/- 26 BV Torenzicht: winterefteling.

29 VHV Middag Wandeling

30 oud papier ophalen Renè Roest Bram v.d. Heijden

 

December:

4 Blauwe spullen doos 10.00 tot 12.30 uur Welkoop

6 VHV. Kerstworkshop

13 VHV. Kerstviering

28 KPJ oud papier ophalen Geert v. Stokkom Tomas v. Gerwen

 

Januari:

17 VHV Informatie avond

 

Februari:

10 Hulsel op de planken

 

Maart:

14 VHV Culinaire workshop / rondleiding

 

April:

3 VHV Voorjaarsworkshop

17 Paasmarkt

 

Mei:

 

Juni:

13 VHV Busreis

 

 

1e zaterdag van de maand Blauwe spullen doos 10.00 tot 12.30 uur Welkoop

 

 

Dorpsraad Hulsel

 

In Hulsel is in 2006 het pilotproject Leefbaarheid Hulsel gestart met als doelstellingen het verbeteren van contact tussen burger en gemeente en het vergroten van de leefbaarheid.

Op 6 april 2009 is een samenwerkingsconvenant gesloten tussen de gemeente Reusel de Mierden en de Werkgroep Leefbaar Hulsel. De intentie van deze overeenkomst is het structureel betrekken van de inwoners bij gemeentelijk beleid en uitvoering en het bevorderen van burgerparticipatie.

In 2009 is voor Hulsel een IDOP project opgestart. Dit heeft geleid tot het opstellen van een Oplegger, waarin aangedragen ontwikkelingsplannen op diverse terreinen zijn opgenomen. Deze Oplegger is begin 2010 door de provincie goedgekeurd. Daardoor zijn er ook middelen voor de uitvoering beschikbaar gesteld.

Deze ontwikkelingen zijn de directe aanleiding geweest voor het in het leven roepen van de   Stichting Dorpsraad Hulsel. De notariële akte van oprichting is verleden op 27 mei 2011.
De stichting is opgericht door de huidige bestuursleden die een brede vertegenwoordiging vormen van de bevolking en de actieve verenigingen.

De Stichting stelt zich ten doel het algemeen belang van Hulsel en zijn bewoners te behartigen zulks in voortdurende wisselwerking met die bewoners. Hieronder wordt mede begrepen de bevordering en verbetering van het woon-, leef- en werkklimaat van het dorp alsmede het stimuleren van initiatieven die het mogelijk maken dat de identiteit en het karakter van het dorp behouden blijven.

 

Home

Nieuws

IDOP

Zorg en Welzijn

Jeugd/Vereniging

Wonen

Verkeersveiligheid

Cultuur

LOG

Gemeente